Mätning av koldioxidhalt inne

2012-01-18
koldioxidhalt

Halten koldioxid (CO2) i innomhusluften senaste 24 timmarna.

veckodiagram koldioxid

Koldioxidhalten i innomhusluften senaste veckan.

veckodiagram koldioxid

Koldioxidhalten i innomhusluften senaste året.

årsdiagram koldioxid

Koldioxid inne senaste 10 åren.

Utomhusluften har en koldioxidhalt på omkring 410ppm=0.041%, utandningsluften innehåller 3.8%, alltså 38000 ppm.

En officiell graf av utomhusluften kan ses hos NOAA

För skolor och liknande ska halten koldioxid inte överstiga 1000 ppm långvarigt. En mätning i vårt sovrum vidade att det passerade 2000ppm redan efter ett par timmar! Två nya ventiler förbättrade detta ner till ungefär 1500ppm som högst.

För att ytterligare förbättra luften används ett styrs en Mitsubishi VL-50 värmeväxlare med ett relä som startar fläkten om koldioxidhalten överstiger 800 ppm, med en fristående givare från Senseair. Detta sänkte koldioxidhalten till ungefär 1100 som högst. NASA tillåter en koldioxidhalt upp till 5250 ppm som mest. https://letstalkscience.ca/educational-resources/backgrounders/carbon-dioxide-on-earth-and-on-iss

Påverkan av koldioxid på mental förmåga: https://ehp.niehs.nih.gov/doi/10.1289/ehp.1510037

Mätningen av inomhusluften görs med givare från Netatmo och sker var 5:e minut. Från Netamos API hämtas mätningarna till domoticz, och sen  loggas de till en RRD-databas på servern för att kunna göra egna diagram. Mätarna är köpta från m.nu och klarar att mäta upp till 5000 ppm.

Jämförelse mellan olika sensorer