Temperaturer 2011

2012-01-01

Utomhus

medeltemperatur 2011

Max, min och medel för år 2011. Medeltemperaturen för hela året var +4.15 grader, mätt i Skellefteå.

temperatur-energi 2011
Medeltemperatur och elanvändning till värme och varmvatten 2011.