Temperaturer 2010

2011-01-01

Utomhus

medeltemperatur 2010

Max, min och medel för år 2010. Medeltemperaturen för hela året var +1.30 grader, mätt i Skellefteå. Det är den lägsta årsmedeltemperaturen jag har uppmätt, december var 12 grader kallare än 2007.

temperatur-energi 2010
Medeltemperatur och elanvändning till värme och varmvatten 2010.