Temperaturer 2009

2010-01-01

Utomhus

medeltemperatur 2009

Max, min och medel för år 2009. Medeltemperaturen för hela året var +3,52 grader, mätt i Skellefteå.

temperatur-energi 2009
Medeltemperatur och elanvändning till värme och varmvatten 2009. Hösten även eldade timmar i kaminen.