Temperaturer 2008

2008-12-28

Utomhus

medeltemperatur 2008

Max, min och medel för år 2008. Medeltemperaturen för hela året var +3,52 grader, mätt i Skellefteå.

temperatur-energi 2008
Medeltemperatur och elanvändning till värme och varmvatten 2008. Hösten även eldade timmar i kaminen.