Temperaturer 2007

2008-12-28

Utomhus

medeltemperatur 2007

Max, min och medel för år 2006. Medeltemperaturen för hela året var +3,76 grader, mätt i Skellefteå.

medeltemp-energi 2007
Medeltemperatur och energianvändning till värme och varmvatten 2007.