Temperaturer 2006

2008-12-28

Utomhus

medeltemperatur 2006

Max, min och medel för år 2006. Medeltemperaturen för hela året var +4,24 grader, mätt i Luleå fram till 4:e juli, sedan i Skellefteå.

Inne

2008-12-28
medeltemperatur inne 2006

Inne. Medeltemp 21,9 grader.