Temperaturer 2004

2008-12-27

Utomhus

medeltemperatur 2004

Max, min och medel för år 2004. Medeltemperaturen för hela året var +3,01 grader, mätt i Luleå.

Inne

2008-12-27
medeltemperatur inne 2004

Inne. Medeltemp 21,1 grader.